Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında
yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.

Internet, insanların her geçen Gün gittikçe artan “üretilen bilgiyi
saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma” istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir
teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay,
ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. Internet’i bu haliyle bir
bilgi denizine, ya da büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz.